Брайчевський Михайло. Вибране. — Т. 2. Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський
обкладинка
Упорядкування та анотований іменний покажчик Ю. Кухарчука; передмова та наукове редагування О. Сухобокова
Рік видання: 2009
Мова: українська
Формат: 60×84 1/16
Сторінок: 816
Обкладинка: тверда

Монографії, що увійшли до 2-го тому «Вибране», висвітлюють близькі за часом події переддержавного періоду історії східних слов'ян та їхніх сусідів, а також періоду Руси початкової, яку автор називає Аскольдовою Руссю.
У першому творі — «Хозарія і Русь» — докладно простежено процес виникнення хозарського політичного організму, аналізується етнічний склад цього утворення, характеризуються племена та народи, які увійшли до Хозарського каганату. Значне місце відведено і з'ясуванню характеру контактів хозар і Руси початкової.
Ще ретельніше питання взаємин Аскольдової Руси із сусідами досліджується у другому творі, який органічно доповнює перший. Читач довідається з нього про походи Аскольда на Візантію та перші договори з греками, про його великі діяння у сфері політики, економіки, культури й релігії, що увінчалися прийняттям царського титулу «каган». Переконливо доведено автором, що саме за правління Аскольда сталося перше хрещення Руси та почалося літописання.

 
Українське Слово. Інтернет-видання